ISO-Certificering

A/S Megatrade Beslag er ISO 9001 og 14001 certificeret

Kvalitetsstyringssystemet lever op til ISO 9001 og 14001 kravene, og omfatter alle produkter der markedsføres af A/S Megatrade beslag (MB) med tilhørende ydelser.

Procedurer og instrukser beskriver, hvordan MB planlægger, sikrer og følger op på kvaliteten på alle produkter og ydelser, der leveres til markedet og MB´s stakeholders.

Kvalitetsstyringssystemet består af:

 1. Kvalitetshåndbog indeholdende en overordnet beskrivelse af virksomhedens organisation,  kvalitetsstyringssystemets opbygning, MB´ målsætning for kvalitet og politik samt en præcisering af medarbejdernes ansvar.
 2. Procedurer der beskriver, hvordan og hvornår bestemte aktiviteter skal udføres, samt hvem der har ansvaret for dem.
 3. Arbejdsbeskrivelser der beskriver, hvordan en bestemt arbejdsopgave skal udføres.
 4. Formularer, der benyttes i tilknytning til procedurer.

Scope for virksomheden
Udvikling og salg af beslag og mekaniske komponenter til industrielt brug.

Kvalitetsmålsætning
Kvalitetsmålsætningen er; altid at kunne leve op til aftalen indgået mellem kunde og MB.

Kvalitetspolitik
En forudsætning for at kunne leve op til kvalitetsmålsætningen er at:

 • Udvikle og indarbejde et kvalitetsstyringssystem i henhold til kravene i ISO 9001.
 • Løbende at vedligeholde og forbedre systemet ud fra et altid eksisterende og gældende behov.
 • Opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad MB lever op til kvalitetsmålsætningen og politikken. På baggrund af de opstillede mål, vil MB igangsætte tiltag, der sikrer at målsætningen bliver efterlevet.
 • Opfølgning på henvendelser og eventuelle reklamationer indenfor 24 timer.
 • Agere hurtigt og professionelt når kunder eller andre stakeholders henvender sig
 • Sikre at produktet MB levere, er den optimale løsning i kundens applikation.
 • Sikre at organisationen har de nødvendige kompetencer og rammer, og sikre et aktivt samarbejde i og mellem afdelingerne.
 • Sikre at ERP systemet dækker organisationens behov.


Yderligere information
Kvalitetshåndbog samt yderligere information om Kvalitetsstyringssystemet kan rekvireres ved henvendelse.

Certifikater

Cases

Vi bestræber os på, at hverdagen fyldes med gode historier og succesoplevelser. Se et par af vores udvalgte cases.

Læs mere

Downloads

Se og hent vores produktkataloger.

Læs mere

Webshop

Besøg vores webshop og se et udpluk af vores sortiment.

Læs mere

Har du spørgsmål eller kan vi hjælpe dig med dit næste projekt? Kontakt os
Samlet køb. Indtast det ønskede antal ud fra de ønskede varer.
Varerne er nu lagt i kurven

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies