ISO certificeringer

ISO certificeringer

A/S Megatrade Beslag er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret

Kvalitets- og miljøstyringssystemet lever op til ISO 9001 og ISO 14001 kravene, og omfatter alle produkter der markedsføres af A/S Megatrade Beslag med tilhørende ydelser. Procedurer og instrukser beskriver, hvordan A/S Megatrade Beslag planlægger, sikrer og følger op på kvaliteten på alle produkter og ydelser, der leveres til markedet og A/S Megatrade Beslags stakeholders.

Rekvirér yderligere information om kvalitetsstyringssystemet eller få kvalitetshåndbogen tilsendt Send mail

Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001

I april 2015 opnåede A/S Megatrade Beslag certificering i kvalitetsledelsessystemet i henhold til ISO 9001. A/S Megatrade Beslag modtog re-certificering i april 2018, hvilket er en anerkendelse samt cementering af virksomhedens kontinuerlige engagementet.

I et konkurrencepræget marked ændres og øges kundernes krav og forventninger hele tiden. Det er derfor afgørende, at både arbejdsgange, holdninger og kompetencer løbende opdateres og udvikles, således at vi til hver tid har fuldt fokus på at opretholde og forbedre kvaliteten af vores produkter og services.

Derfor har A/S Megatrade Beslag implementeret et komplet kvalitetsledelsessystem i henhold til kravene i ISO 9001.

Systemet er gældende for alle virksomhedens medarbejdere og er bygget op omkring de hovedprocesser som skaber værdi for vores kunder; Salg, Levering og Service. Vi auditeres og certificeres årligt af tredjepart, hvilket er din garanti for at vi gør som vi siger, samt altid lever op til nye krav som måtte opstå.

Scope

 • Salg af industrielle produkter, kit-sæt og totalløsninger til on- og offshore branchen
   

Målsætning

 • Den overordnede kvalitetsmålsætning er altid at kunne leve op til de aftaler der er indgået med vores kunder
   

Kvalitetspolitik, vi skal

 • Handle hurtigt og professionelt når kunder eller andre interessenter henvender sig
 • Sikre, i den grad det er muligt, at produktet vi leverer, er den optimale løsning i kundens applikation
 • Levere til tiden i aftalt kvalitet
 • Sikre at organisationen har de nødvendige kompetencer og rammer
 • Sikre et aktivt samarbejde i og mellem afdelingerne
 • Overholde alle relevante lov- og myndighedskrav
   

Kvalitetsmål- og målinger

 • Fejlniveau - Vi skal opdage eventuelle fejl inden de når kunderne
 • Leveringssikkerhed - Vi skal levere til aftalt tid
 • Svartider - Vi skal svare hurtigt og professionelt på henvendelser fra interessenter
 • Leverandørevaluering - Vi skal kunne måle forbedringer år for år
 • Kundetilfredshed - Vores kunder skal være tilfredse

Ved løbende målinger evalueres vores samlede præstation. På baggrund af disse målinger justeres indsatsen og eventuelle forbedringstiltag implementeres.

 

Susanne Galtt, maj 2018
Adm. Direktør, A/S Megatrade Beslag

 

Miljøledelsessystemet ISO 14001

I maj 2017 opnåede A/S Megatrade Beslag certificering i miljøledelsessystemet ISO 14001 

Klimaændringer er en af de alvorligste trusler mod menneskeheden i dag. Vores planet har begrænsede ressourcer, vi udvinder og forbruger flere ressourcer end planeten kan levere. Sagt med andre ord, vores planet har ikke længere evne til at regenerere sig selv.

Størrelsen af vores ressourceforbrug har en bagside, en bagside som betyder, at vi med miljøbelastningen som vi udøver i dag, svækker planetens evne til at forsyne os i fremtiden.

Derfor har vi alle pligt til at bidrage til at dette ikke sker, og vores indsats er afgørende for, hvordan verden kommer til at se ud om 10, 20, 30 og 50 år. Det kræver en stor indsats af os alle, hver især, regeringer, erhvervsliv, skoler og andre organisationer. I fællesskab skal vi sikre et bedre klima og en lysere fremtid for os alle.

Hos A/S Megatrade Beslag anerkender vi, at miljøet er et område vi skal tage alvorligt og at vi er nødsaget til aktivt at fremme de miljømæssige aktiviteter for at kunne beskytte denne planet, for både os selv men på alle måder også de fremtidige generationer.

Miljøpolitik

A/S Megatrade Beslags primære ydelse er salg af industrielle produkter, kit-sæt og totalløsninger til on- og offshore branchen.

Virksomheden ledes fra adressen Gungevej 5, 2650 Hvidovre. Derudover har virksomheden en underafdeling på Borupvej 1E, 7330 Brande.

Grundet forretningens natur og ud fra en livscyklusbetragtning er den overvejende miljøbelastning udledning af drivhusgasser som følge af produktion og transport af produkter.

Den miljøpolitiske målsætning er at:

 • Foretrække miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere
 • Optimere den samlede logistik
 • Minimere ressourceforbrug på virksomhedens adresser
 • Forebygge uheld, og begrænse følger af uheld, som kan skade det eksterne miljø
 • Arbejde med relevante delmål indenfor FN’s Verdensmål i relation til bl.a. ansvarlig miljøforbrug samt miljøledelse

Virksomheden vil:

På baggrund af denne statistik, evalueres indsatsen og eventuelle forbedringstiltag iværksættes.

 • Sikre at ansatte kender og forstår miljøpolitikken og handler derefter
 • Sikre at ansatte kender handleplanerne og deltager aktivt, hvor det er relevant
 • Kortlægge påvirkningen og forny handleplanerne på årlig basis
 • Overholde relevante love og regler

 

Susanne Galtt, maj 2018
Adm. Direktør, A/S Megatrade Beslag

Cases

Vi bestræber os på, at hverdagen fyldes med gode historier og succesoplevelser. Se et par af vores udvalgte cases.

Læs mere

Downloads

Se og hent vores produktkataloger.

Læs mere

Webshop

Besøg vores webshop og se et udpluk af vores sortiment.

Læs mere

Har du spørgsmål eller kan vi hjælpe dig med dit næste projekt? Kontakt os
Samlet køb. Indtast det ønskede antal ud fra de ønskede varer.
Varerne er nu lagt i kurven
Ok

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies